کارگاه مهارت جراتمندی و همدلی

کارگاه مهارت جراتمندی و همدلی

جراتمندی و همدلی نوعی مهارت است در کارگاه مهارت جراتمندی و همدلی یاد خواهید گرفت که برخلاف خواسته ی خود و به میل اطرافیان خود مجبور به انجام کاری نباشید و همچنین از کلمه ی نه گفتن به جا در ارتباط با دیگران استفاده نمایید .

زیرا افرادی هستند که از این مهارت به دور میباشند و در طول زندگی خود بار ها و بار ها با مشکل مواجه میشوند حتی ممکن است با نداشتن این مهارت زندگی خود را به خطر بیندازید و مسیر های اشتباه را طی نمایید و به مسیر های اشتباه خود در زندگیان به دلیل کم رویی و نداشتن جرات پاسخ مثبت دهید.

شما میتوانید در کارگاه مهارت جراتمندی و همدلی توانایی خود را در زمینه جرات بالا ببرید و نکات برای تقویت جرات در وجود خود را بیاموزید و از آنها در مسیر زندگی خود استفاده نمایید.

همچنین در کارگاه جراتمندی و همدلی آموزش میبینید که احساسات و افکار ها و ارزش‌های خود را آزادانه و در چهارچوب احترام بیان کند.  شما با داشتن مهارت جراتمندی خواهید توانست که در ارتباطات خود موفق بیرون آیید .

شما میتوانید در کلام خود با پرخاشگری جواب منفی خود را اعلام نمایید و یا قدرتمندانه و با جرات و در کمال احترام آن را بیان کنید.

برخی از جوانان که با پیشنهاد دوست خود به راه های اشتباه کشیده میشوند و گرفتار معتادی میشوند و یا در مسیر نادرست زندگی گام برمیدارند افرادی بوده اند که قدرت نه گفتن نداشته اند و جرات برای بیان و رد خواسته های اشتباه اطرافیان خود را نداشته اند .

اهمیت یادگیری در کارگاه مهارت جراتمندی و همدلی

با یادگیری مهارت جراتمندی و همدلی  قطعا از آسیب های احتمالی در امان خواهید بود.

جرأتمندی درونی و احساس مثبت در هر فرد افزایش پیدا میکند.

با جرات و قدرت میتوانید تحصیلات عالیه و شغل مناسب را به سمت خود بکشانید و به مرور زمان اعتماد به نفس خود را بالا ببرید.

شما اگر فردی جراتمند باشید میتوانید به راحتی ابراز وجود کنید و در جامعه جایگاه خود را پیدا کنید و آن را حفظ نمایید.

اگر فردی جراتمند باشید میتوانید از حقوق خود دفاع کنید و مورذد ظلم کسی قرار نگیرید و مورد سواستفاده ی سودجویان قرار نگیرید.

اهمیت یادگیری مهارت جراتمنذی و همدلی بسیار بیشمار میباشند .

کلینیک روانشناسی با متخصصان و مشاوران با تجربه  در کارگاه مهارت جراتمندی و همدلی شما را با تمام نکات مربوطه آگاه میسازد.