رویا نعمتی

رویا نعمتی

مدیر کلینیک : روانشناس بالینی ،درمانگر اختلالات اضطرابی ، افسردگی ، مشاور خانواده و ازدواج با رویکرد CBT وACT