رویا نعمتی

مدیر کلینیک : دکتری تخصصی ، روانشناسی سلامت ،روانشناس بالینی ،درمانگر اختلالات اضطرابی ، افسردگی ، مشاور خانواده و ازدواج با رویکرد CBT وACT