تکنیک خوابیدن در یک دقیقه

تکنیک خوابیدن در یک دقیقه

برای اینکه بدون استرس در کمترین زمان به خواب رفته و از خواب خود لذت ببرید میتوانید از این تکنیک خوابیدن در یک دقیقه استفاده کنید.

تكنيك برای خوابيدن در1 دقيقه

محققان معتقدند قبل از خواب نوشتن کارهای روز بعد در ۵ دقیقه‌، به افراد کمک میکند تا سریع‌تر بخوابند.

یک آزمایش برای کنترل خواب اینگونه بوده است که افرادی را ۵ دقیقه قبل از خواب مجبور کردند در زمینه ی کارهایی که در طول روز انجام داده بودند فکر کنند.و افرادی را مجبور کردند که فهرستی از کارهای که میخواهند روز آینده انجام دهند را بنویسند.

نتیجه ی این آزمایش اینگونه بود که افرادی که کارهای فردا را نوشتند ۹ دقیقه زودتر ‌تر از افراد دیگر، به خواب رفتند.

لیست افکار تهیه کنید.

اکثر افراد بر این باورند که نوشتن لیست کارهایی که می‌خواهند در روز بعد انجام دهند با فکر کردن به کارهایی که در طول روز انجام داده‌اند هیچ تفاوتی ندارد و هر دو کار آنها را بی‌خواب می‌کند، اما محققان اعتقاد دارند که این تنها عمل نوشتن است که همه تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند.

بدون نوشتن، افکار نگران کننده و استرس در ذهن نگهداری می‌شوند

نوشتن روی کاغذ ذهن را آزاد می‌کند تا قادر شود زودتر به خواب رود.

خواب مناسب و در زمان بسیار با همیت است و با سلامت جسمی و روحی انسان ارتباط دارد بنابراین با خواندن این مقاله خود