روانشناسی

مشاوره و روان درمانی

توسط متخصصان و روانشناسان علوم رفتاری

ارائه خدمات مشاوره تخصصی

ازدواج،خانواده، روابط عاطفی ، تربیت ، رشد،هوش ،ناسازگاری کودکان

آزمون های هوش،استعداد و شخصیت

درمان اختلالات جنسی

مشاوره تحصیلی

نکات درباره رفت و آمد زوجین و روابط در دوران عقد