کارگاه مدیریت کمال گرایی

کارگاه مدیریت کمال گرایی

کارگاه مدیریت کمال گرایی میتواند برای افراد جامعه بسیار مفید باشد .کمال گرایی فرد را دچار وسواس فکری میکند و باعث میشود که فرد همه چیز را کامل طلب نماید . هیچ انسانی کامل نیست و کامل گرایی در واقع یک وسواس فکری است.

کمال گرایی باعث میشود زندگی شما همواره به سختی بگذرد و دشواری هایی را در زندگی خود تحمل نمایید . انسان کمال گرا مداوم به دنبال رسیدن به اهدافی است که غیر ممکن هستند.

معایب کمال گرایی

فردی که کمال گرا باشد از زندگی خود لذت نمیبرد.

فرد کمال گرا از اعتماد به ‌نفس‌ دور میشود.

باعث میشود توان انجام کار‌ها را از دست بدهید و احساس خستگی کنید.

فرد دچار وسواس و کمال گرا اشتیاقی در مراحل زندگی خود نخواهد داشت.

باعث میشود که پیشرفت نداشته باشید.

فرد کمال گرا زندگی را برای خودش سخت و تلخ میکند این فرد از خودش توقعات بالا دارد و از شکست می‌ترسد.

فرد کمال گرا اطرافیان خود را نیز آزار میدهند.

فرد کمال گرا مشکل پسند و ایراد گیر میشود و در هیچ یک از مراحل زندگی خود به موفقیت و آرامش نمیرسد

فرد کمال گرا  مدام ناراحت و افسرده است .

فرد کمال گرا به جای لذت بردن از زندگی مدام ناراحت است و غصه می‌خورد و به فکر رسیدن به چیز های کامل تر است.

افراد باید اهداف واقع‌گرایانه داشته باشند و مدام از زندگی خود لذت ببرد .هر فرد باید تمام مراحل زندگی خود را با تلاش و کوشش سپری نماید و در مسیر از زیبایی های اطراف خود لذت ببرد و تنها به خداوند ایمان داشته باشد.

افراد کمال‌گرا‌ افرادی عصبانی هستند زیرا که هیچ گاه راضی نمیباشند.

کلینیک روانشناسی با کارگاه مدیریت کمال گرایی میتواند شما را از بسیاری مسائل آگاه نماید.