اینکه چرا برخی از کودکان لوس هستند و نحوه برخورد با آنها چگونه است سوالی است که برخی از والدین مطرح میکنند در واقع والدین از کودکان لوس رنج میبرند و نگران رفتار آنها میشوند .کودک لوس باعث نگرانی و اذیت والدین میشود و این کودکان اینده ای خوبی نخواهند داشت ما نحوه برخورد با کودک لوس و راه مقابله و درمان کودک لوس را آموزش میدهیم.

تعریف کودک لوس

لوسبودن کودک یک اختلال رفتاری است که حالت بی نظم و نچسبی ، خودخواهی، بهانه گیری، بی ملاحظه گری از ویژگی کودک لوس میباشد در واقع بسیاری از کودکان به دلیل ناصحیح والدین لوس میشوند.

تعریف کودک لوس

نشانه ها و علائم کودکان لوس

کودک لوس طاقت “نه” شنیدن را ندارند

کودک لوس برای رسیدن به خواسته هایش از دروغ گویی و سوء استفاده گری  بهره میگیرد

کودک لوس از قانون پیروی نمی کنند.

کودک لوس نسبت به دیگران بی احترام است

کودک لوس خود محور است

کودک لوس باید تمامی خواسته هایش بدون قید و شرط برآورده شود.

کودک لوس دائما مینالد و قهر میکند .

کودک لوس طاقت باخت ندارند.

کودک لوس بدخلق است

کودک لوس عزت نفس پایین دارند

کودک لوس از هر چیزی نا رضایتی دارد

کودک لوس از “باید” بجای “لطفا” استفاده می کنند و تشکر نمی کنند.

کودک لوس اجازه استفاده از وسایل خود را به دیگران نمی دهند.

کودک لوس اگر هدیه ای را دوست نداشته باشند احساس بیزاری خود را بروز می دهند.

کودک لوس با مشکلات روزمره کنار نمی آید

کودک لوس به رشوه گرفتن عادت دارد.

کودک لوس رفتار بی ادبانه دارد.

بچه‌های لوس به جای دیگران هم تصمیم‌گیری میکنند.

نشانه ها و علائم کودکان لوس

دلایل لوس شدن کودک

نحوه تربیت اشتباه والدین به دلیل باور های غلط

براورده کردن خواسته های کودک در لحظه

هدیه مکرر والدین و باج دادن به دلیل برخی موارد مانند جبران عدم حضور والدین در خانه

دوستی با افراد لوس و یادگیری از رفتار آنان

رفتار بیش از حد محافظ والدین

مهیا کردن خواسته های کودک از سوی والدین برای جلوگیری از گریه، دعوا و سر و صدای کودک

آموزش رفتار ناصحیح و ادب اجتماعی نا صحیح به کودک

تک فرزند بودن ( تنها فرزند خانواده بودن )

داشتن رفاه مادی بیش از حد.

توجه ، محبت و محافظت بیش از حد والدین از کودک

همچنین بخوانید مشاوره کودک

دلایل لوس شدن کودک

نحوه برخورد با کودک لوس

به او حق انتخاب دهید

او را کار آفرین تربیت کنید

به او صبوری را آموزش دهید

با خود خود کشاجره و بحث نکنید

قاطع باشید و به او محبت کنید

احترام به حقوق دیگران و همدلی را به کودک خود آموزش دهید

بیش از حد از کودک تعریف نکنید

به گریه ها و رفتارهای بد و ناشایست کودک بی تفاوت باشید

نحوه برخورد با کودک لوس

اثرات منفی لوس شدن در کودکی.

سازگاری و همکاری با دیگران برایشان سخت است.

در حفظ دوستی ها و ارتباطات مشکل دارند.

آنها دنبال جلب توجه هستند و از اطرافیانشان قدردانی میخواهند.

رفتار غیر قابل تحمل آنها باعث میشود اگر کسی با آنها مخالف باشد، دعوا راه می اندازند.

رفتار غیرمسئولانه، نافرمانی و بی احترامی آنها موفقیت در مرحله های مختلف زندگی را از آنها میگیرد.

با رفتارهای ناصحیح فضای ناراحت کننده ایجاد میکنند.

اثرات منفی لوس شدن در کودکی

راه برای مقابله با کودکان لوس

آرامش خود را حفظ کنید و حواس کودک خود را پرت کنید و با موضوعات دیگر او را آرام کنید و از حالت لوسی و لجبازی دور کنید

با فرزند خود ارتباط برقرار کنید.

آرامش را در خانه حفظ کنید.

آنها را از عواقب کار آگاه کنید.

رفتار خوب کودک را تحسین کنید.

کار گروهی را به آنها آموزش دهید.

اجازه دهید کودک با ناامیدی و نرسیدن به خواسته هایش روبرو شود.

آنها را با چالش های زندگی آگاه کنید.

پس انداز پول را به آنها یاد دهید.

اگر برای رسیدن به خواسته ای فریاد میکشد، آنچه را که می‌خواهند به آنها ندهید.

راه برای مقابله و درمان کودک لوس